MPSV A NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Datum: 18. 5. 2022
Dne 16. 5. pořádalo MPSV diskuzní fórum k chystané novele a představilo harmonogram legislativních prací.
Změny budou rozděleny až do tří novel. První by měla být účinná od 1.7. 2023, k vládě předložena v listopadu 2022.
K novele je možno podávat připomínky a to do 6. 6. 2022.
Druhá novela zaměřená na dlouhodobou péči, by se měla vládě předkládat v prvním čtvrtletí 2023, třetí ve čtvrtém čtvrtletí 2023.
Znění návrhu zde.

Další články

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...

ABA

ABA

Zejména u dětí s opožděným psychomotorický vývojem či u jedinců s poškozením mozku se lze setkat s výskytem nežádoucího chování již v útlém věku dítěte. K docílení žádoucích změn v oblasti chování lze využít metody aplikované behaviorální analýzy. Uváděná metoda...