VIDEO: KDYŽ SLEPÝ AUTISTICKÝ CHLAPEC PŘIŠEL NA PÓDIUM, AULA ZTICHLA. JAKMILE PUBLIKUM USLYŠELO JEHO HLAS, BYLO JAKO U VYTRŽENÍ
Datum: 18. 5. 2022

Oblíbenou a krásnou píseň zazpíval Christopher Duffley – ambiciózní mladík s nádherným hlasem. Christopher však není jen tak obyčejný chlapec. Je to nevidomý autista s hudebním nadáním. Na jevišti v Benátkách zazpíval společně s The Tenors. Více –  https://damskydenik.cz/zdravi/slepy-autista-vystoupil-na-jev

Další články

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...

ABA

ABA

Zejména u dětí s opožděným psychomotorický vývojem či u jedinců s poškozením mozku se lze setkat s výskytem nežádoucího chování již v útlém věku dítěte. K docílení žádoucích změn v oblasti chování lze využít metody aplikované behaviorální analýzy. Uváděná metoda...