Masarykova univerzita ocenila významné vědce a úspěšné studenty
Datum: 20. 5. 2022
U příležitosti akademického svátku Dies academicus udělila Masarykova univerzita také Zlatou medaili za mimořádné zásluhy o rozvoj univerzity Miloši Štědroňovi a Petru Oslzlému. CENU REKTORA MU ZA INOVACE VE VÝUCE OBLAST VÝUKY
obdržel kolektiv autorů Pedagogické fakulty – Lenka Gajzlerová, Sheri Kingsdorf, Vendula Malaníková, Karel Pančocha, Tullia Sychra Reucci, Helena Vaďurová za e‑learningový kurz s názvem Aplikovaná behaviorální analýza pro začátečníky. Online kurz je určen zejména pro rodiče a osoby pečující o jedince s poruchami autistického spektra. Více zde.

Další články

Psychicky rozložený rodič pro dítě není oporou

Psychicky rozložený rodič pro dítě není oporou

Náhlý výskyt psychických problémů u dětí či dospívajících v rodičích vyvolává úzkostnou reakci: „Musím přeci pro své dítě něco udělat, pomoci mu, zachránit ho, vyřešit to.“ Zlobíme se, snažíme se, pláčeme, nabízíme pomoc, trestáme. Ale nic z toho, co umíme,...

PUBLIKACE Cvičení pro lepší

PUBLIKACE Cvičení pro lepší

Pohyb je klíčovým prvkem pro všechny funkce mozku, včetně paměti, emocí, ale i učení. Díky pohybu se vyvíjí řízení na vyšších úrovních centrální nervové soustavy, dochází k tvorbě neurálních spojení mezi senzorickou a motorickou kůrou mozku. A motorická kůra má...