Masarykova univerzita ocenila významné vědce a úspěšné studenty
Datum: 20. 5. 2022
U příležitosti akademického svátku Dies academicus udělila Masarykova univerzita také Zlatou medaili za mimořádné zásluhy o rozvoj univerzity Miloši Štědroňovi a Petru Oslzlému. CENU REKTORA MU ZA INOVACE VE VÝUCE OBLAST VÝUKY
obdržel kolektiv autorů Pedagogické fakulty – Lenka Gajzlerová, Sheri Kingsdorf, Vendula Malaníková, Karel Pančocha, Tullia Sychra Reucci, Helena Vaďurová za e‑learningový kurz s názvem Aplikovaná behaviorální analýza pro začátečníky. Online kurz je určen zejména pro rodiče a osoby pečující o jedince s poruchami autistického spektra. Více zde.

Další články

Krizový plán žáka s PAS na ZŠ

Krizový plán žáka s PAS na ZŠ

Chcete se orientovat v jednotlivých pojmech? Získat metodické a praktické informace? Seznámit se s krizovým plánem u žáka s PAS, umět vytvořit krizový plán dle individuálních potřeb dítěte? Účastníci zapojení do webináře budou seznámeni se stručnou charakteristickou...

Spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga

Spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga

Webinář je zaměřený na problematiku práce asistenta pedagoga a naplňování podpůrných opatření ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem je poskytnout pedagogům základních škol, asistentům pedagogů, vedoucím pracovníkům, případně dalším...

Efektivní nastavení podpůrných opatření u žáků se SVP

Efektivní nastavení podpůrných opatření u žáků se SVP

Před začátkem nového školního roku je zapotřebí vyhodnotit a správně nastavit podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nejen personálního charakteru, ale také předměty speciálně pedagogické péče, zpracování IVP a zajištění financování. Jak to...