Za sklem o. s., pracoviště Praha Vás srdečně zve na tvořivou dílnu
Datum: 23. 5. 2022
Za sklem o. s., pracoviště Praha Vás srdečně zve do svých prostor na Braníku, kde si uživatelé služby SAS můžou vytvořit něco pěkného.
Registrujte se na e-mail hlavackova@zasklem.com

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...