V dubnu probíhala v Za sklem, o.s. – Brno série akcí po souhrnným názvem „MODRÉ DNY NA MORAVÁKU
Datum: 31. 5. 2022

v souvislosti s osvětovou kampaní „Česko svítí modře“ u příležitosti Světového dne zvýšení povědomí o autismu. Součástí programu byla také Vernisáž výstavy ROZUMĚNÍ, která představila ukázku tvorby brněnských nebo v Brně tvořících výtvarníků na spektru autismu, Křest knihy Johanka a čarodějnice, jejíž námět byl inspirován osobním setkáním autorky a holčičky s autismem a Kulatý stůl, u něhož se sešli zástupci poskytovatelů služeb pro lidi na spektru autismu a jejich blízké z oblasti školství, sociálních služeb a zdravotnictví. Všechny akce se těšily velkému zájmu a my se už moc těšíme na další společná setkání. Více zde.

Další články

Nauč se učit! – PUBLIKACE

Nauč se učit! – PUBLIKACE

Pracovní sešit cílený na předškolní děti, který vychází z nejnovějších poznatků neurovědy a má za cíl pomoci dětem se naučit, jak se správně učit. Hravou formou v dětech probouzí zájem o učení, upevňuje základní jazykové a matematické dovednosti, orientaci v prostoru,...