Diagnostický screening jako nástroj k rychlé podpoře dítěte při vzdělávání
Datum: 1. 6. 2022

Diagnostické screeningové vyšetření cílené na projevy PAS u dětí má svou nezastupitelnou úlohu svou dostupností, která umožňuje včasné rozpoznání dětí s rizikovým vývojem, díky němuž může dojít k rychlejší podpoře dítěte. Když dítě odmala jeví známky odlišností, nefungují běžné výchovné prostředky, dopadá často v očích okolí (širší rodiny, ale i veřejnosti) vina na rodiče. To vyvolává velký tlak a vede k vyšší míře uplatňování negativních výchovných prostředků (trestů), nebo naopak k vyhýbání se (ať už vědomě či nevědomě) situacím, které tuto konfrontaci s okolím mohou vyvolávat. Ještě výrazněji se odlišnosti projeví vstupem dítěte do předškolního zařízení, tedy ve srovnání s jeho vrstevníky. Proto mnohdy pedagogičtí pracovníci, kteří mají s výchovou a vzděláváním dětí bohaté zkušenosti, upozorňují rodiče na nestandardní vývoj jejich dítěte. Více zde.

Další články

Portál Pasparťák

Portál Pasparťák

SVP online je ucelený zdroj vzdělávacích aplikací, které jsou určeny pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Celkem deset zdarma dostupných aplikací se zaměřuje na pět speciálních vzdělávacích potřeb - specifické poruchy učení, porucha autistického...

Dokument Jak se dělá dobrá škola

Dokument Jak se dělá dobrá škola

Jak funguje škola, kde nejsou tradiční předměty ani pětačtyřicetiminutovky? Jiří Havelka provází sérií o tom, co čeká děti v současných školách. Více zde.

Společné vzdělávání

Společné vzdělávání

Vzdělávání žáků se SVP je zajímavou součástí českého vzdělávacího systému, neboť z dřívější výjimky, tj. ojedinělé integrace žáků se zdravotním postižením v běžných školách, se stalo pravidlo. Běžné mateřské, základní či střední školy dnes navštěvují již desítky tisíc...