Jak jsem zvládla studium na vysoké škole
Datum: 1. 6. 2022

Kvůli individuálním rozvrhům jsem na jednotlivých cvičeních potkávala různé lidi. Nedokázala jsem si ostatní studenty z ročníku zapamatovat. Úspěch byl, když jsem si zapamatovala jednoho člověka kvůli ověření, že jsem ve správný čas na správném místě. Měla jsem problém, když se na poslední chvíli něco změnilo. Ostatní to nějak zjistili a já ne. Stávalo se, že jsem byla na špatném místě a zjistila to, až když přišel jiný vyučující a začal vykládat jiný předmět. Více zde.

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...