Jaké to může být v psychiatrické nemocnici?
Datum: 1. 6. 2022

Pracuji v SPC NAUTIS, kde se setkáváme s dětmi s poruchou autistického spektra, které postupně provázíme jejich školní výukou. Občas se stane, že kromě běžné ambulantní péče je některý z našich klientů na diagnostickém pobytu v nemocnici. Protože tato situace není běžná, ale může čtenáře zajímat, jaká jsou v takové nemocnici pravidla a péče, poprosila jsem chlapce, s kterým se znám již tři roky, zda by něco ze svých zážitků sdělil. Více zde.

Další články

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...