Pedagog mateřské školy – dobrá praxe inkluze dítěte s PAS
Datum: 1. 6. 2022

Pedagog mateřské školy má jasně stanovené kompetence zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů. Neméně důležitá je však i jeho intuice a lidský přístup k dětem. Někdy děti přicházejí do mateřské školy (MŠ) již se stanovenou diagnózou, často to však bývá právě pedagog, kdo upozorní na odlišnosti v chování dítěte. Ať je to tak, či jinak, je nutné na nastalou situaci reagovat, pomoci dítěti se začleněním do kolektivu, s komunikací, hrou a mnohým dalším. Pedagogové mateřských škol popisují svou zkušenost s dětmi s PAS a metody, které se jim osvědčily, které jim ulehčily práci a dítěti zajistily spokojenější pobyt ve školce. Více zde.

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...