Pedagog mateřské školy – dobrá praxe inkluze dítěte s PAS
Datum: 1. 6. 2022

Pedagog mateřské školy má jasně stanovené kompetence zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů. Neméně důležitá je však i jeho intuice a lidský přístup k dětem. Někdy děti přicházejí do mateřské školy (MŠ) již se stanovenou diagnózou, často to však bývá právě pedagog, kdo upozorní na odlišnosti v chování dítěte. Ať je to tak, či jinak, je nutné na nastalou situaci reagovat, pomoci dítěti se začleněním do kolektivu, s komunikací, hrou a mnohým dalším. Pedagogové mateřských škol popisují svou zkušenost s dětmi s PAS a metody, které se jim osvědčily, které jim ulehčily práci a dítěti zajistily spokojenější pobyt ve školce. Více zde.

Další články

Nauč se učit! – PUBLIKACE

Nauč se učit! – PUBLIKACE

Pracovní sešit cílený na předškolní děti, který vychází z nejnovějších poznatků neurovědy a má za cíl pomoci dětem se naučit, jak se správně učit. Hravou formou v dětech probouzí zájem o učení, upevňuje základní jazykové a matematické dovednosti, orientaci v prostoru,...