Pedagog mateřské školy – dobrá praxe inkluze dítěte s PAS
Datum: 1. 6. 2022

Pedagog mateřské školy má jasně stanovené kompetence zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů. Neméně důležitá je však i jeho intuice a lidský přístup k dětem. Někdy děti přicházejí do mateřské školy (MŠ) již se stanovenou diagnózou, často to však bývá právě pedagog, kdo upozorní na odlišnosti v chování dítěte. Ať je to tak, či jinak, je nutné na nastalou situaci reagovat, pomoci dítěti se začleněním do kolektivu, s komunikací, hrou a mnohým dalším. Pedagogové mateřských škol popisují svou zkušenost s dětmi s PAS a metody, které se jim osvědčily, které jim ulehčily práci a dítěti zajistily spokojenější pobyt ve školce. Více zde.

Další články

ARTETERAPIE

ARTETERAPIE

Arteterapie je léčebná metoda, využívající výtvarné techniky. Terapeut pracuje v úzké spolupráci s ošetřujícím lékařem, speciálním pedagogem či psychiatrem. Léčebný proces působí blahodárně u velké řady psychických, psychosomatických a podpůrně i u některých tělesných...