Pedagog prvního stupně a dítě s PAS ve výuce
Datum: 1. 6. 2022

Při nástupu dětí do základní školy (ZŠ) je vždy setkání dětí s paní učitelkou (učitelem) velkou neznámou – jaké bude složení kolektivu dětí, jak si budou žáci rozumět mezi sebou i s vyučujícím. V rámci inkluze se vyučující setkávají s mnoha dětmi, které potřebují speciální péči, a je zpravidla hodně i na nich, co si o každém takovém dítěti zjistí a nastudují z doporučení školního poradenského zařízení (ŠPZ), z informací konkrétního speciálně pedagogického centra (SPC) a případně z dalších podkladů, které jim mohou předat zákonní zástupci žáka, tak aby s ním mohli adekvátně pracovat a provázet ho učením s co nevyšší efektivností a potřebným pocitem úspěchu. Více zde.

Další články

Česko svítí modře 2023

Česko svítí modře 2023

Kampaň „Česko svítí modře“ 2023, kterou se Česká republika opět připojí k celosvětové kampani „Light It Up Blue!“, jejímž smyslem je upozornit veřejnost na existenci autismu a vyjádřit podporu lidem, kteří s touto celoživotní jinakostí žijí a také jejich rodinám, se...