Přechod žáka s PAS ze základní školy na střední školy nebo učiliště
Datum: 1. 6. 2022

Přestup na střední školu (SŠ) je vhodné zvažovat již od osmého ročníku, kdy si žák s rodiči může v rámci dnů otevřených dveří řadu středních škol a učilišť prohlédnout, lépe se seznámit se vzdělávacím plánem, obory a předměty, které jsou na nich vyučovány. Jen málo žáků je v osmém nebo devátém ročníku natolik zaujato určitým oborem, že by výběr byl jednoznačný a jednoduchý. U žáků s poruchou autistického spektra je nutné také přihlížet k osobnostnímu vybavení žáka – zda je schopen komunikovat s dalšími lidmi, nebo zda mu vyhovuje omezený okruh osob, se kterými se při výcviku i v pozdějším povolání bude setkávat. Více zde.

 

Další články

JAK ČÍST SVOJE DÍTĚ S AUTISMEM

JAK ČÍST SVOJE DÍTĚ S AUTISMEM

HLAVNÍ TÉMATA PŘEDNÁŠKY:-Kdy je ve stresu a kdy přetížené?-Některá specifika smyslového vnímání.-Jak děti s autismem často vyjadřují svoje pocity.Lektorka: Linda CecavováOrganizátor: Autismus jako darRegistrovat se můžete na: barbora@autismusjakodar.czVíce...