Přechod žáka s PAS ze základní školy na střední školy nebo učiliště
Datum: 1. 6. 2022

Přestup na střední školu (SŠ) je vhodné zvažovat již od osmého ročníku, kdy si žák s rodiči může v rámci dnů otevřených dveří řadu středních škol a učilišť prohlédnout, lépe se seznámit se vzdělávacím plánem, obory a předměty, které jsou na nich vyučovány. Jen málo žáků je v osmém nebo devátém ročníku natolik zaujato určitým oborem, že by výběr byl jednoznačný a jednoduchý. U žáků s poruchou autistického spektra je nutné také přihlížet k osobnostnímu vybavení žáka – zda je schopen komunikovat s dalšími lidmi, nebo zda mu vyhovuje omezený okruh osob, se kterými se při výcviku i v pozdějším povolání bude setkávat. Více zde.

 

Další články

Noční chůvy se starají o děti i spánek rodičů

Noční chůvy se starají o děti i spánek rodičů

Řadu probdělých nocí po narození dítěte zná většina rodičů. Americké a britské rodiny našly způsob, jak nevyspalým matkám a otcům pomoci. Mají-li na to prostředky, najímají si noční chůvy. Jejich úkolem je během noci dítě nakrmit, přebalit a rodiče nechat vyspat.​.​...