Školní zralost a školní připravenost – důležité faktory před zahájením školní docházky dítěte s PAS
Datum: 1. 6. 2022

Každé dítě se vyvíjí individuálně, nicméně jsou kritéria, která by děti měly splňovat, aby pro ně vstup do školy byl co nejpříjemnější, nejoptimálnější a neznamenal pro ně nadbytečný stres. Pokud je do školy přijato dítě nezralé, může to u něj vyvolat dlouhodobý stres, protože kvůli své nezralosti určitých důležitých funkcí nezvládá výuku. Jsou na něj kladeny požadavky, které vedou k jeho přetěžování, může docházet ke zvýšené unavitelnosti, vyčerpání, zvýšené nemocnosti aj. Je zde velké riziko školní neúspěšnosti, kterou mnoho žáků prožívá jako traumatizující. U dítěte může dojít k vytvoření tzv. syndromu neúspěšného dítěte, kdy se u něj mohou rozvinout různé formy fobií ze školy, poruchy příjmu potravy, mohou vznikat poruchy chování (negativismus, zvýšená agresivita aj.), může se rozvinout řada dalších psychosomatických projevů, může být ovlivněno formování sebepojetí a sebevědomí dítěte. Více zde.

Další články

ARTETERAPIE

ARTETERAPIE

Arteterapie je léčebná metoda, využívající výtvarné techniky. Terapeut pracuje v úzké spolupráci s ošetřujícím lékařem, speciálním pedagogem či psychiatrem. Léčebný proces působí blahodárně u velké řady psychických, psychosomatických a podpůrně i u některých tělesných...