Školní zralost a školní připravenost – důležité faktory před zahájením školní docházky dítěte s PAS
Datum: 1. 6. 2022

Každé dítě se vyvíjí individuálně, nicméně jsou kritéria, která by děti měly splňovat, aby pro ně vstup do školy byl co nejpříjemnější, nejoptimálnější a neznamenal pro ně nadbytečný stres. Pokud je do školy přijato dítě nezralé, může to u něj vyvolat dlouhodobý stres, protože kvůli své nezralosti určitých důležitých funkcí nezvládá výuku. Jsou na něj kladeny požadavky, které vedou k jeho přetěžování, může docházet ke zvýšené unavitelnosti, vyčerpání, zvýšené nemocnosti aj. Je zde velké riziko školní neúspěšnosti, kterou mnoho žáků prožívá jako traumatizující. U dítěte může dojít k vytvoření tzv. syndromu neúspěšného dítěte, kdy se u něj mohou rozvinout různé formy fobií ze školy, poruchy příjmu potravy, mohou vznikat poruchy chování (negativismus, zvýšená agresivita aj.), může se rozvinout řada dalších psychosomatických projevů, může být ovlivněno formování sebepojetí a sebevědomí dítěte. Více zde.

Další články

Terapie zaměřená na řešení – představení přístupu

Terapie zaměřená na řešení – představení přístupu

Terapie zaměřená na řešení (známá také jako SF terapie – solution focused therapy, či SFBT – solution focused brief therapy) je jeden z postmoderních systemických přístupů. Tento text nabídne stručné představení tohoto terapeutického směru. Více...

20. narozeniny NAUTIS

20. narozeniny NAUTIS

Národní ústav pro autismus - Nautis pořádá událost 20. narozeniny NAUTIS. Více  zde.