Specifické zájmy u lidí na spektru
Datum: 1. 6. 2022

Intenzivní, specifické a vyhraněné zájmy jsou jedním z projevů, na základě kterých se diagnostikují poruchy autistického spektra (PAS). Tyto zájmy mohou dodávat strukturu a řád do života člověka, ale mohou být také zdrojem relaxace, blaha a štěstí lidí s PAS. V rámci socializace mohou specifické zájmy pomáhat člověku vyrovnat se s nejistotami každodenního života, s nalezením vlastní identity nebo poskytovat způsoby, jak zahájit konverzaci, případně se cítit sebejistěji v různých sociálních situacích. Více zde.

Další články

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...