Strukturované učení
Datum: 1. 6. 2022

Strukturované učení je ucelený speciálně pedagogický přístup, uzpůsobený specifickým potřebám a stylu učení dětí, žáků a studentů (dále jen žák) s poruchou autistického spektra (dále jen s PAS). Metodika strukturovaného učení vychází především z celoživotní podpory lidí s autismem, z programu péče a vzdělávání dětí s autismem a dětí s příbuznými problémy v komunikaci TEACCH® (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children). Jeho základem jsou kognitivně-behaviorální intervence (je postaveno na teoriích učení a chování). Jen ten, kdo rozumí, co se od něj chce, může jednat odpovídajícím způsobem.  Bližší informace zde.