Strukturované učení
Datum: 1. 6. 2022

Strukturované učení je ucelený speciálně pedagogický přístup, uzpůsobený specifickým potřebám a stylu učení dětí, žáků a studentů (dále jen žák) s poruchou autistického spektra (dále jen s PAS). Metodika strukturovaného učení vychází především z celoživotní podpory lidí s autismem, z programu péče a vzdělávání dětí s autismem a dětí s příbuznými problémy v komunikaci TEACCH® (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children). Jeho základem jsou kognitivně-behaviorální intervence (je postaveno na teoriích učení a chování). Jen ten, kdo rozumí, co se od něj chce, může jednat odpovídajícím způsobem.  Bližší informace zde.

Další články

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...

ABA

ABA

Zejména u dětí s opožděným psychomotorický vývojem či u jedinců s poškozením mozku se lze setkat s výskytem nežádoucího chování již v útlém věku dítěte. K docílení žádoucích změn v oblasti chování lze využít metody aplikované behaviorální analýzy. Uváděná metoda...