Ukrajinci s autismem v Česku: Jak se vyvarovávat zbytečných nedorozumění
Datum: 1. 6. 2022

Zatím do České republiky dorazilo okolo 300 tisíc osob prchajících z Ukrajiny před válkou. Mezi nimi zde přichází stovky osob s autismem. Vzhledem k okolnostem to bývají nejčastěji děti v doprovodu maminek. Jednou z možností, jak najít střechu nad hlavou, je ubytování v rodinách, při kterém dochází k více či méně intenzivnímu soužití. Pomoci v něm může porozumění, nejen po jazykové stránce, ale i obeznámení se s možnými specifiky v chování autistů, díky čemuž se dá předejít zbytečným nedorozuměním.

Ačkoliv je důležité vnímat děti s autismem v první řadě jako děti, je dobré se připravit i na to, že mohou v některých situacích reagovat jinak, než očekáváme. Pochopit některé zvláštní reakce nám může pomoci i znalost specifik autismu daná do kontextu současné situace. Přinášíme vám proto shrnutí, jak osobám s poruchou autistického spektra můžete při zapojování do každodenního života v Česku pomoci.

Uvedené rady jsou obecné a pro efektivní pomoc je důležité neopomenout také individualitu každého člověka. Více zde.

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...