Dětské deprese
Datum: 2. 6. 2022

Většina dospělých si dovede u sebe představit depresivní stav provázený smutkem, skleslostí, nevýkonností, zvýšenou únavou, lítostivostí, nesoustředivostí, se zpomalením tempa, vnitřním neklidem, s problémy se spánkem, sebehodnocením a též s úvahami o nebytí. U dětí by buď vůbec nečekali, že mohou být také depresivní /“Z čeho?“/, nebo poznají jen „takovou depresi“ , jakou znají u sebe. Více zde.