Sporty pro děti s autismem
Datum: 2. 6. 2022

Pro děti s autismem mají sportovní prospěch tělo a mozek. Fitness a sport, pro děti s autismem, mohou být zásadní i náročné. Asi dvě třetiny dospívajících s poruchami autistického spektra jsou buď nadváhou nebo obézní, podle průzkumu , který se objevil ve zprávě Finding Balance: Obezita a děti se zvláštními potřebami, publikované společností AbilityPath.org. Autoři zprávy analyzovali údaje z národního průzkumu zkoumání zdraví a výživy (NHANES) a také rozhovory s lékaři a rodiči dětí a mládeže se speciálními potřebami. Více zde.

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...