ALDO – PSÍ ZUBNÍ ASISTENT POMÁHÁ ZVLÁDNOUT STRES PACIENTA Z OŠETŘENÍ
Datum: 3. 6. 2022

Tohle je Aldo. Je prvním psem zubního asistenta Ekvádoru. Byl vycvičen jako pes emocionální podpory se speciálními dovednostmi, které mu umožňují komunikovat s dětmi a dokonce s nimi zůstat během jejich schůzky. Pomáhá snižovat jejich stres a úzkost, zlepšuje jejich koncentraci a komunikaci, posiluje jejich sebeúctu a dokonce zvyšuje důvěru v zubaře. Více zde.

Další články

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...

ABA

ABA

Zejména u dětí s opožděným psychomotorický vývojem či u jedinců s poškozením mozku se lze setkat s výskytem nežádoucího chování již v útlém věku dítěte. K docílení žádoucích změn v oblasti chování lze využít metody aplikované behaviorální analýzy. Uváděná metoda...