Mýty o PAS a ADHD mezi lékaři
Datum: 3. 6. 2022

Asi každý autista nebo člověk s ADHD zažil nějaké hloupé řeči od známých, rodiny, kamarádů… Je to otravné, když vám někdo už po sté sdělí, že poruchy autistického spektra mají kluci a vy jste přece holka. Ale řeknete si: „No jo, očividně tomu nerozumí a co jiného by pak znal než ty stereotypy,“ a snažíte se vysvětlovat. Horší je, když se vám to stane s lékařem. Více zde.

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...