Navzdory psychickým traumatům jsem se stala dobrým člověkem
Datum: 3. 6. 2022

Když člověk uslyší slovo „trauma “, představí si život ohrožující události, jako jsou přírodní katastrofy, války, teroristické útoky, týrání v rodině. Trauma bývá definováno jako emoční nebo duševní utrpení způsobené zkušeností. Závažnost dopadu souvisí s citlivostí a mentální sílou každého člověka. To, co může jednomu člověku ublížit, nemusí druhého ovlivnit a naopak.

Pro jednotlivce na autistickém spektru lze nestabilitu a turbulence každodenního života považovat za traumatické. Svět pro lidi na spektru je chaotický, zdrcující a matoucí. Pro mě to tedy platí jednoznačně. To, co někteří mohou považovat jen za normálně obtížné, je pro mě už za hranou a velmi obtížně zvládatelné. Ale vždy, když se mi podaří nějakými těžkostmi projít, je to pro mě příště o kousek snazší. Více zde.

Další články

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...