Patologická vyhýbavost pokynům u dětí
Datum: 3. 6. 2022

Patologická vyhýbavost pokynům (v angličtině Pathological Demand Avoidance, dále jen PDA) je neoficiální diagnostická subkategorie, kterou část odborníků používá pro popis profilu specificky náročného chování, jež se vyskytuje u dětí i dospělých s autismem nebo hraniční symptomatikou autismu. PDA se vyskytuje zhruba ve stejné míře u obou pohlaví. Více zde.