Sebepoškozování a autismus
Datum: 3. 6. 2022

Na sebepoškozování (automutilaci) můžeme nahlížet jako na záměrné ublížení na těle sám sobě bez úmyslu zemřít. Nejčastěji se jedná o řezání se, škrábání se do krve, pálení se, sebetlučení, vytrhávání si vlasů, vyštipování a vytrhávání si kůže či rozrušování ran. Opakované sebepoškozování je vysoce rizikovým faktorem pro sebevražedné chování. Spojitosti mezi sebepoškozováním a autismem se dlouhou dobu nedostávalo potřebné pozornosti. Dnes již víme, že dospělí lidé s autismem se sebepoškozují ve větší míře než neurotypická populace. Studie ukazují, že se jedná až o 50 % jedinců s PAS, kteří vykazují historii sebepoškozování, a primárně jsou ve větším riziku ženy a dívky. Více zde.

Další články

European Parliament of Persons with Disabilities, 23 May 2023 in Brussels

European Parliament of Persons with Disabilities, 23 May 2023 in Brussels

Evropský parlament osob se zdravotním postižením je platformou pro diskusi o právech a politických požadavcích osob se zdravotním postižením. Inclusion Europe podporuje sebeobhájce a jejich organizace, aby se zúčastnily akce a ukázali silnou přítomnost lidí s duševním...