Sebevraždy a autismus
Datum: 3. 6. 2022

Na celém světě zemře sebevraždou 800 000 lidí ročně. V České republice jde průměrně o čtyři osoby každý den. Sebevražedné chování zahrnuje široké spektrum projevů a prožívání, kam vedle sebevraždy patří sebevražedné myšlenky a tendence, plánování sebevraždy a pokus o sebevraždu. Sebevraždy se nevyhýbají ani lidem s autismem. Ačkoli se nedá říct, že samotná přítomnost autismu znamená vyšší riziko sebevraždy, u lidí s autismem se objevuje vyšší riziko než u neurotypické společnosti. Více zde.