SPMP ČR – SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM VÁS ZVE KE SPOLUPRÁCI A DISKUZI V RÁMCI KONFERENCE K TÉMATŮM
Datum: 3. 6. 2022
1) Zapojování rodiny do plánování a péče.
Jak spolupracovat s rodiči na řešení budoucnosti jejich dětí a jaké děláme chyby? Jaká je role služeb?
2) Propojení a sdílení dobré praxe mezi sociálními službami a sociálními pracovníky obcí.
Jak překonat rozpory v přístupu a táhnout za jeden provaz?
Více k programu, registraci a místu konání zde.

Další články