SPMP ČR – SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM VÁS ZVE KE SPOLUPRÁCI A DISKUZI V RÁMCI KONFERENCE K TÉMATŮM
Datum: 3. 6. 2022
1) Zapojování rodiny do plánování a péče.
Jak spolupracovat s rodiči na řešení budoucnosti jejich dětí a jaké děláme chyby? Jaká je role služeb?
2) Propojení a sdílení dobré praxe mezi sociálními službami a sociálními pracovníky obcí.
Jak překonat rozpory v přístupu a táhnout za jeden provaz?
Více k programu, registraci a místu konání zde.

Další články

Jak vybrat vhodné karty ze systému VOKS?

Jak vybrat vhodné karty ze systému VOKS?

Dítě s PAS není vhodné srovnávat s jeho vrstevníky a při komunikaci je užitečné volit takové pomůcky, kterým dítě nejlépe rozumí a dokáže se díky nim v informacích lépe orientovat. Umožněte dítěti vnímat informace i pomocí zraku, bude si tak moci lépe odpovědět na...

Kdy už umřete? zeptal se ukrajinský autistický chlapec ruských vojáků

Kdy už umřete? zeptal se ukrajinský autistický chlapec ruských vojáků

Dvanáctiletý Maxim Brovčenko je čím dál známější svými obrazy pod uměleckou přezdívkou Kosmo-Max. Kvůli okupaci utekl s maminkou z Berďansku do Záporoží. Odejít do jiné země nechce, protože by nemohl pomáhat Ukrajině. Za svou pomoc dostal ocenění od prezidenta...

Hravé listy 1. díl

Hravé listy 1. díl

Zaměřuje se na rozvíjení oblastí hrubé motoriky vytvářející základy pro motoriku jemnou. V jednotlivých kapitolách 1. dílu se děti naučí vnímat tělo ve správných výchozích polohách. V celém obsahu je velká škála grafomotorických úkolů, vědomostních otázek,...