SPMP ČR – SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM VÁS ZVE KE SPOLUPRÁCI A DISKUZI V RÁMCI KONFERENCE K TÉMATŮM
Datum: 3. 6. 2022
1) Zapojování rodiny do plánování a péče.
Jak spolupracovat s rodiči na řešení budoucnosti jejich dětí a jaké děláme chyby? Jaká je role služeb?
2) Propojení a sdílení dobré praxe mezi sociálními službami a sociálními pracovníky obcí.
Jak překonat rozpory v přístupu a táhnout za jeden provaz?
Více k programu, registraci a místu konání zde.

Další články

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...