Invalidní důchod u lidí s PAS
Datum: 6. 6. 2022

Život s poruchou autistického spektra zahrnuje, zejména v dospělosti, celou řadu existenčních otázek, s nimiž se lidé s PAS vypořádávají složitěji než lidé bez autismu. Dospějí-li jednou do stádia, kdy jsou nuceni se vypořádat se ztrátou či oslabením jistoty rodinného zázemí a reálným zhodnocením vlastních možností, může se objevit celá řada matoucích problémů, pro něž neexistují snadná řešení. Také lidé s PAS musejí jednou pohlédnout samostatnosti do tváře, nalézt vlastní existenční jistoty a pevný základ pro život v dospělosti, přesto že je jejich existence skrytě rozechvělá a značně křehká. Více zde.

Další články

Noční chůvy se starají o děti i spánek rodičů

Noční chůvy se starají o děti i spánek rodičů

Řadu probdělých nocí po narození dítěte zná většina rodičů. Americké a britské rodiny našly způsob, jak nevyspalým matkám a otcům pomoci. Mají-li na to prostředky, najímají si noční chůvy. Jejich úkolem je během noci dítě nakrmit, přebalit a rodiče nechat vyspat.​.​...