Jak rozpoznat klienta s potřebou vyšší míry podpory
Datum: 6. 6. 2022

Pokud sociální služba pracuje s lidmi s poruchou autistického spektra (PAS), kteří vyžadují nízkou míru podpory, personál si vystačí s přirozeným zájmem o klienta, vlastní slušností a sebereflexí svých postojů a práce. Pokud má v ideálním případě i dobré znalosti o PAS, může personál lidem s autismem poskytovat vysoce kvalitní služby i ve standardních sociálních službách. Jakmile však do sociální služby vstoupí člověk s autismem vyžadující vysokou míru podpory, výše uvedené nebude pro poskytnutí kvalitní sociální služby stačit. K zájmu o člověka, slušnosti, sebereflexi a znalosti autismu se musí ze strany zadavatele sociální služby připojit ještě specifická materiální a personální zajištění služby. Více zde.

Další články