Jeden člověk má moc nasměrovat život člověka s autismem tím správným směrem. Buď tím dobrým člověkem právě ty
Datum: 6. 6. 2022

To, že máte autismus může znamenat, že se některé dovednosti naučíte později než vrstevníci. Když nenaplňujete očekávání lidí ve svém okolí, můžou se chovat netrpělivě. Mohou vám vyčítat, že jste pomalí, zlobiví, špatní, hrubí nebo bezohlední. Místo kritiky autistů raději hledejte způsoby, jak jim věci vysvětlit a jak je věci naučit. Neodsuzujte je za to, že se nechovají tak, jak si vy představuje a ani za to, že se nejprve potřebují naučit to, co ostatní dokážou intuitivně zachytit. Mějte na paměti jejich důstojnost a za autismus je netrestejte. Místo toho doporučuji voli respektující a pomocnou komunikaci, kterou jsem podle vlastních zkušeností shrnula do 10 základních bodů. Více zde.

Další články

ARTETERAPIE

ARTETERAPIE

Arteterapie je léčebná metoda, využívající výtvarné techniky. Terapeut pracuje v úzké spolupráci s ošetřujícím lékařem, speciálním pedagogem či psychiatrem. Léčebný proces působí blahodárně u velké řady psychických, psychosomatických a podpůrně i u některých tělesných...

MUZIKOTERAPIE

MUZIKOTERAPIE

Cílem muzikoterapie není výuka hudebních znalostí a dovedností – hudba je využívána spíše jako prostředek práce na sobě samém. Není proto zapotřebí žádných předchozích zkušeností s hrou na hudební nástroje ani znalostí hudební teorie. Náplň hodin muzikoterapie vychází...