Kde najít vhodnou podporu?
Datum: 6. 6. 2022

AutismPort nabízí čtenářům mapu podpory. Při hledání vhodné podpory se může snadno stát, že se vám nepodaří najít to správné místo, kam se obrátit. Mnohdy je důvodem jednoduše to, že služeb pro lidi s autismem a jejich blízké je v České republice stále nedostatek. Nedostupnost služeb je ale často dána také nesrozumitelností systému podpory a nedostatkem informací, kterými veřejnost disponuje.

Pokud víte, jakou službu potřebujete, dobře vám poslouží naše mapa Míst podpory. Mapa nabízí kontakty na široké spektrum poskytovatelů, kteří mají zkušenost s poskytováním služeb pro lidi s autismem a jejich blízké. Někteří poskytovatelé se na autismus přímo specializují. V mapě tedy najdete kontakty na diagnostické služby, lékařské odborníky, sociální služby, neformální občanské aktivity jako jsou svépomocné skupiny, homesharing a mnoho dalších.

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...