Naše cesta k umístění dcery Anny do chráněného bydlení
Datum: 6. 6. 2022

U mojí dnes již třicetileté dcery Anny byla v pěti letech stanovena diagnóza poruchy autistického spektra a lehké až středně těžké poruchy intelektu. Přesnou míru úrovně intelektu nebylo bohužel po celý její život možné stanovit z důvodu těžkého autismu, který dodnes výrazně ovlivňuje veškeré její chování a rozumové schopnosti. Více zde.