Průkaz OZP – příručka informovaného žadatele
Datum: 6. 6. 2022

Účelem průkazu osoby se zdravotním postižením (OZP) je lidem se sníženou schopnosti se pohybovat a orientovat v prostoru, čase či sociálních situacích zajistit přístupnější cestování a snazší orientaci. Nárok na průkaz má osoba starší 1 roku, kterou dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav omezuje ve schopnosti pohyblivosti a orientace. Více zde.