Rozdílnost v přístupech asistentů ke klientovi – kdy může škodit a jak z ní naopak můžeme těžit?
Datum: 6. 6. 2022

Každý z těchto deseti lidí má jiné životní zkušenosti, každý byl vychovávaný jiným způsobem, každý klade důraz na jinou oblast života. Pro někoho je důležitý řád a pořádek, pro někoho je prioritou zdraví. Někdo preferuje klid a pohodu ve skupině, jiný svobodu volby klientů i za cenu jejich chybných rozhodnutí. Někdo upřednostňuje podporu klientů, snaží se o jejich samostatnost a při úklidech domácnosti jim pomáhá pouze tam, kde sami kvůli svému handicapu selhávají, a to i za cenu, že vše trvá neúměrně dlouho a jednotlivé úkony úklidu nejsou udělány ideálně. Jiný se zaměřuje na péči, snaží se o ideální splnění úkolů. Uklízí radši za klienty, protože to je rychlejší a preciznější. Každý z asistentů má také ve své vlastní rodině jinou pozici. Každý z týmu byl vychováván svými rodiči jinak a v různých oblastech života, ať už se jedná o výchovu, víru, politiku, kulturu a další, má zcela jiné preference.  Více zde.

Další články