Včasná diagnostika poruch autistického spektra očima rodičů dětí s touto poruchou
Datum: 6. 6. 2022

Během průzkumu, který byl realizován jako součást bakalářské práce na téma Včasná diagnostika poruch autistického spektra a její vliv na výchovu, bylo cílem zjistit, jaký je náhled rodičů dětí s poruchou autistického spektra (PAS) na včasnou diagnostiku této poruchy, a to prostřednictvím strukturovaného rozhovoru. Tento článek interpretuje některé z odpovědí rodičů dětí s PAS, kteří se k tématu vyjadřovali. Více zde.

Další články

Česko svítí modře 2023

Česko svítí modře 2023

Kampaň „Česko svítí modře“ 2023, kterou se Česká republika opět připojí k celosvětové kampani „Light It Up Blue!“, jejímž smyslem je upozornit veřejnost na existenci autismu a vyjádřit podporu lidem, kteří s touto celoživotní jinakostí žijí a také jejich rodinám, se...