Včasná diagnostika poruch autistického spektra očima rodičů dětí s touto poruchou
Datum: 6. 6. 2022

Během průzkumu, který byl realizován jako součást bakalářské práce na téma Včasná diagnostika poruch autistického spektra a její vliv na výchovu, bylo cílem zjistit, jaký je náhled rodičů dětí s poruchou autistického spektra (PAS) na včasnou diagnostiku této poruchy, a to prostřednictvím strukturovaného rozhovoru. Tento článek interpretuje některé z odpovědí rodičů dětí s PAS, kteří se k tématu vyjadřovali. Více zde.

Další články

ARTETERAPIE

ARTETERAPIE

Arteterapie je léčebná metoda, využívající výtvarné techniky. Terapeut pracuje v úzké spolupráci s ošetřujícím lékařem, speciálním pedagogem či psychiatrem. Léčebný proces působí blahodárně u velké řady psychických, psychosomatických a podpůrně i u některých tělesných...