Zaměstnávání lidí s PAS – možnosti podpory
Datum: 6. 6. 2022

Lidé s poruchami autistického spektra (PAS) se od lidí bez autismu nijak zásadně neliší odborností, dovednostmi, jazykovou vybaveností i oblastmi uplatnění. Většina z nich si najde zaměstnání buď sama nebo prostřednictvím rodiny a přátel. Část z nich využívá podpůrných služeb. Přesto je bez výdělečné činnosti více než polovina lidí s autismem v produktivním věku. Velmi málo osob s PAS aktivně podniká. Proč mají lidé s autismem při získávání a udržení smysluplného zaměstnání obtíže a jsou na trhu práce tzv. ohroženou skupinou? Více zde.