Pozvánka pro pečující na setkání s José Smits z Holandska
Datum: 7. 6. 2022
Zveme vás na setkání pečujících s JOSÉ SMITS! – JAK ZAJISTIT KVALITNÍ ŽIVOT PRO SVÉ DĚTI S POSTIŽENÍM A JAKÁ JE ROLE RODIČŮ? Více zde.

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...