Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Datum: 7. 6. 2022

Aktuální znění vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných naleznete zde.

Další články