Podpora při rozhodování aneb pomoc v situacích, kdy je narušena schopnost člověka právně jednat
Datum: 8. 6. 2022

Přestože je „nový“ občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., dále OZ) platný již osmým rokem, stále nevešel v povědomí veřejnosti institut nápomoci při rozhodování. Jedná se o jedno z podpůrných opatření, kterého je možné využít v situacích, kdy je narušena schopnost člověka právně jednat. Tím se mimo jiné rozumí, že zletilý se není schopen samostatně rozhodovat a předvídat následky svého jednání. Toto opatření je možné využít i v případě, že již došlo k částečnému omezení způsobilosti k právnímu jednání. Více zde.

Další články

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...