Podpora při rozhodování aneb pomoc v situacích, kdy je narušena schopnost člověka právně jednat
Datum: 8. 6. 2022

Přestože je „nový“ občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., dále OZ) platný již osmým rokem, stále nevešel v povědomí veřejnosti institut nápomoci při rozhodování. Jedná se o jedno z podpůrných opatření, kterého je možné využít v situacích, kdy je narušena schopnost člověka právně jednat. Tím se mimo jiné rozumí, že zletilý se není schopen samostatně rozhodovat a předvídat následky svého jednání. Toto opatření je možné využít i v případě, že již došlo k částečnému omezení způsobilosti k právnímu jednání. Více zde.