Terapie: Klíč je v rodině
Datum: 8. 6. 2022

V souvislosti s autismem se často skloňuje slovo terapie. Jak terapeuticky pomoci dítěti, jakou cestu zvolit, čím začít, kde mi pomůžou. Je řada terapeutických směrů a i náš syn některé z nich využil, zejména v raném věku. Pracovali jsme (a doposud pracujeme) s vizualizací, strukturovaným učením, ve školce se mu dostávalo canisterapie a hipoterapie, pobytů ve snoezelen místnosti, vyzkoušel si i muzikoterapii. Přesto to dnes vnímám tak, že tohle všechno bylo a je jen doplněk větší a naprosto zásadní terapie. Více zde.

Další články

Psychicky rozložený rodič pro dítě není oporou

Psychicky rozložený rodič pro dítě není oporou

Náhlý výskyt psychických problémů u dětí či dospívajících v rodičích vyvolává úzkostnou reakci: „Musím přeci pro své dítě něco udělat, pomoci mu, zachránit ho, vyřešit to.“ Zlobíme se, snažíme se, pláčeme, nabízíme pomoc, trestáme. Ale nic z toho, co umíme,...

PUBLIKACE Cvičení pro lepší

PUBLIKACE Cvičení pro lepší

Pohyb je klíčovým prvkem pro všechny funkce mozku, včetně paměti, emocí, ale i učení. Díky pohybu se vyvíjí řízení na vyšších úrovních centrální nervové soustavy, dochází k tvorbě neurálních spojení mezi senzorickou a motorickou kůrou mozku. A motorická kůra má...