Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením
Datum: 9. 6. 2022

Dne 13. prosince 2006 přijalo Valné shromáždění OSN text Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením (dále jen „Úmluva“). Úmluva je významnou smlouvou o lidských právech a základních svobodách, doplňuje tedy sedm stávajících základních lidskoprávních úmluv OSN . Je založena na principu rovnoprávnosti a zaručuje osobám se zdravotním postižením (dále jen „osoby se ZP“) plné uplatnění všech lidských práv a podporuje jejich aktivní zapojení do života společnosti. Úmluva je založena na obecných zásadách, kterými jsou především:

  • respekt k lidské důstojnosti a nezávislosti,
  • zákaz diskriminace,
  • plné zapojení do společnosti,
  • rovnost příležitostí,
  • přístupnost,
  • rovnost žen a mužů,
  • respekt k vyvíjejícím se schopnostem dětí a jejich právu na zachování identity.

Více zde.