Nácviky sociálních a komunikačních dovedností jako terapeutická intervence u dětí s PAS bez závažnějších poruch intelektu
Datum: 10. 6. 2022

Nácviky sociálních a komunikačních dovedností jsou, vzhledem k charakteristickým oslabením poruch autistického spektra, primární terapeutickou intervencí. Obvykle probíhají v individuální, nebo skupinové podobě. Efektivita nácviků je spojena s několika aspekty, o něž se celý proces opírá. Souhrnně tento trojúhelník nazýváme konceptualizace intervence. Více zde.

 

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...