Obrázky, které děti učí, jak se v různých situacích zachovat
Datum: 10. 6. 2022

Chce hračku někoho jiného, a tak si ji prostě vezme. Touží po kontaktu s druhými dětmi, ale místo oslovení nebo pozdravu do dítěte strčí. Strach z fronty v obchodě vás vede k tomu, že se svým dítětem radši vůbec do obchodu nechodíte. Pokud tenhle vývoj situace odpovídá vašemu dítěti, jednou z metod, která by vám mohla usnadnit život, by mohlo být rozkreslování sociálních situací. Více zde.

Další články

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...