Převleč se, ustel si a pojď už se nasnídat! – aneb jak na sebeobslužné dovednosti u dětí s PAS
Datum: 10. 6. 2022

„Málokterý rodič si před samotným trénováním sebeobsluhy svého dítěte, ať už jde o oblékání, uklízení, nebo udržování hygieny, uvědomí, co všechno tato dovednost obnáší, jaké schopnosti jsou k ní třeba a že její zvládnutí nemusí být v žádném případě takovou samozřejmostí, za jakou ji považujeme. Dítě musí v mnoha případech provádět složité motorické operace, odlišit od sebe rub a líc, přední a zadní stranu, levou a pravou část, pamatovat si, co kam patří a co se kde nachází, uvědomit si, z kolika kroků se daná akce skládá a jak jdou tyto kroky za sebou. Např. při oblékání je třeba úkony provádět zrcadlově obráceně proti vzoru, orientovat se na tělesném schématu, poradit si s malými částmi oblečení, najít dva stejné komponenty a mnoho dalších.“ Více zde.

Další články

Česko svítí modře 2023

Česko svítí modře 2023

Kampaň „Česko svítí modře“ 2023, kterou se Česká republika opět připojí k celosvětové kampani „Light It Up Blue!“, jejímž smyslem je upozornit veřejnost na existenci autismu a vyjádřit podporu lidem, kteří s touto celoživotní jinakostí žijí a také jejich rodinám, se...