Screening poruch autistického spektra
Datum: 10. 6. 2022

Screening je proces využívající různé postupy a metody, které umožňují z populace vybrat osoby, u kterých existuje výrazně vyšší riziko, že mají poruchu autistického spektra (PAS). Pozitivní nebo negativní výsledek screeningu nemusí odrážet realitu (být pravdivý), může také poukázat na možnou přítomnost jiné neurovývojové poruchy. Teprve podrobné diagnostické vyšetření, které se řídí na důkazech založenými doporučenými postupy, dokáže toto podezření potvrdit či vyvrátit. Screening není plnohodnotná diagnostika. Více zde.

Další články

ARTETERAPIE

ARTETERAPIE

Arteterapie je léčebná metoda, využívající výtvarné techniky. Terapeut pracuje v úzké spolupráci s ošetřujícím lékařem, speciálním pedagogem či psychiatrem. Léčebný proces působí blahodárně u velké řady psychických, psychosomatických a podpůrně i u některých tělesných...