Screening poruch autistického spektra
Datum: 10. 6. 2022

Screening je proces využívající různé postupy a metody, které umožňují z populace vybrat osoby, u kterých existuje výrazně vyšší riziko, že mají poruchu autistického spektra (PAS). Pozitivní nebo negativní výsledek screeningu nemusí odrážet realitu (být pravdivý), může také poukázat na možnou přítomnost jiné neurovývojové poruchy. Teprve podrobné diagnostické vyšetření, které se řídí na důkazech založenými doporučenými postupy, dokáže toto podezření potvrdit či vyvrátit. Screening není plnohodnotná diagnostika. Více zde.

Další články

VELIKONOČNÍ DEN NA MORAVÁKU

VELIKONOČNÍ DEN NA MORAVÁKU

Den otevřených dveří pod názvem VELIKONOČNÍ DEN NA MORAVÁKU pořádáme v rámci osvětové kampaně Platformy Naděje pro Autismus „Česko svítí modře“ v úterý 4. dubna. Veřejnost se může seznámit se zázemím poskytovaných služeb, pro děti jsou připraveny tvůrčí aktivity....