Screeningový dotazník projevů autistického spektra (ASSQ)
Datum: 10. 6. 2022

ASSQ je screeningový dotazník cílený na záchyt projevů Aspergerova syndromu (AS) a mírnějších forem autismu. Původně byl známý jako The Asperger Syndrome Screening Questionnaire. Dotazník je možné použít ke klinickým i výzkumným účelům. ASSQ zachycuje rysy autismu u osob s poruchou autistického spektra včetně symptomů a jemnějších odchylek v sociální oblasti. Dotazník není určený k diagnostickým účelům a cílem ASSQ tedy není stanovit diagnózu, ale identifikovat co nejdříve jedince s podezřením na poruchu autistického spektra. Více zde.

Další články