Skupinová psychoterapie pro děti a dospívající s autismem
Datum: 13. 6. 2022

Skupinová psychoterapie je jednou z forem psychoterapie, která se primárně zaměřuje na oblast interpersonálních vztahů a na oblast sociálních dovedností. Ze své podstaty je někdy vhodnější než individuální psychoterapie. Dítě se mnohem více projeví v chování a vnějších projevech než verbalizací a introspekcí, a to je možné ve skupině poznávat, zažívat a regulovat s respektem k vývojovým specifikům. Dospívající zase mohou těžit ze sdílení zkušeností a získání zpětné vazby nejen od terapeutů, ale hlavně od svých vrstevníků. Více zde.

 

Další články

ARTETERAPIE

ARTETERAPIE

Arteterapie je léčebná metoda, využívající výtvarné techniky. Terapeut pracuje v úzké spolupráci s ošetřujícím lékařem, speciálním pedagogem či psychiatrem. Léčebný proces působí blahodárně u velké řady psychických, psychosomatických a podpůrně i u některých tělesných...

MUZIKOTERAPIE

MUZIKOTERAPIE

Cílem muzikoterapie není výuka hudebních znalostí a dovedností – hudba je využívána spíše jako prostředek práce na sobě samém. Není proto zapotřebí žádných předchozích zkušeností s hrou na hudební nástroje ani znalostí hudební teorie. Náplň hodin muzikoterapie vychází...