Systemická terapie a její přínosy při práci s klienty s PAS – z praxe terapeutky
Datum: 13. 6. 2022

Při systemické terapii jsou pro mě důležité tři základní pilíře, které jsem si odnesla z mého terapeutického výcviku:

Najdi naději – naděje je to, co klienta na terapii přivádí a vyjadřuje, co má být jinak, lépe v jeho životě.
Domluv se, na čem pracovat – o čem terapie bude, co je klientovou těžkostí, jaký problém je prioritní?
Ověřuj, zda postupujete dobře – ujišťuj se, zda pořád děláte to, co je pro klienta užitečné. Více zde.

Další články

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Prostřednictvím hudby (písní, hudebních nástrojů, melodie i rytmu) lze u jedinců s omezením pohybu (MO, SMA, DMD, poškození mozku/míchy,..) či osob se zdravotním postižením (PAS, ADD/ADHD, SPU,...) navodit základní relační účinky a také k rozvoji sluchové percepce....

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...