Vařila myšička kašičku aneb jak mohou básničky pomoci dětem s PAS?
Datum: 13. 6. 2022

Básniček, písniček a říkadel je bezpočet a jejich existence v dospělém, ale především dětském světě má mnoho významů. Učí nás mnoha dovednostem, jako například přirozenému frázování. Opakující se plynulý rytmus napomáhá při dýchání, výrazná intonace uklidňuje, rýmy podporují paměť. Více zde.

Další články

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...