Využití principů kognitivně behaviorální terapie u klientů s poruchou autistického spektra
Datum: 13. 6. 2022

Kognitivně behaviorální terapie (dále KBT) je jedním z nejvíce využívaných terapeutických směrů při práci s klienty s poruchou autistického spektra (dále PAS). Primární výhoda tohoto přístupu spočívá v jeho široké komplexnosti a možnostech ovlivnit většinu psychických jevů či poruch, s nimiž se klienti s autismem a jejich okolí setkávají. Metod KBT tak využíváme při nácvicích sociálních a komunikačních dovedností, při práci s úzkostným či depresivním prožíváním, fobiemi (nejčastěji sociální), poruchami příjmu potravy, panickými atakami, ale také vyrovnáním se s traumatickými prožitky apod. V zásadě se v praxi nesetkáváme s projevy, které by nebylo možné pomocí KBT pozitivně ovlivnit. Více zde.

 

Další články

Portál Pasparťák

Portál Pasparťák

SVP online je ucelený zdroj vzdělávacích aplikací, které jsou určeny pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Celkem deset zdarma dostupných aplikací se zaměřuje na pět speciálních vzdělávacích potřeb - specifické poruchy učení, porucha autistického...

Dokument Jak se dělá dobrá škola

Dokument Jak se dělá dobrá škola

Jak funguje škola, kde nejsou tradiční předměty ani pětačtyřicetiminutovky? Jiří Havelka provází sérií o tom, co čeká děti v současných školách. Více zde.

Společné vzdělávání

Společné vzdělávání

Vzdělávání žáků se SVP je zajímavou součástí českého vzdělávacího systému, neboť z dřívější výjimky, tj. ojedinělé integrace žáků se zdravotním postižením v běžných školách, se stalo pravidlo. Běžné mateřské, základní či střední školy dnes navštěvují již desítky tisíc...