Využití principů kognitivně behaviorální terapie u klientů s poruchou autistického spektra
Datum: 13. 6. 2022

Kognitivně behaviorální terapie (dále KBT) je jedním z nejvíce využívaných terapeutických směrů při práci s klienty s poruchou autistického spektra (dále PAS). Primární výhoda tohoto přístupu spočívá v jeho široké komplexnosti a možnostech ovlivnit většinu psychických jevů či poruch, s nimiž se klienti s autismem a jejich okolí setkávají. Metod KBT tak využíváme při nácvicích sociálních a komunikačních dovedností, při práci s úzkostným či depresivním prožíváním, fobiemi (nejčastěji sociální), poruchami příjmu potravy, panickými atakami, ale také vyrovnáním se s traumatickými prožitky apod. V zásadě se v praxi nesetkáváme s projevy, které by nebylo možné pomocí KBT pozitivně ovlivnit. Více zde.