Didaktické pomůcky pro děti s autismem
Datum: 14. 6. 2022

Děti s autismem vyžadují specifický přístup. Pomáhají jim například piktogramy, kartičky s výjevy nebo jiné pomůcky, které jim i rodičům zjednoduší komunikaci, denní režim a život jako takový. V nabídce mají Montessori hračky několik pomůcek, které mohou nejen rodičům, ale i jejich dětem, ulehčit společnou cestu životem. Více zde.

Další články

Psychicky rozložený rodič pro dítě není oporou

Psychicky rozložený rodič pro dítě není oporou

Náhlý výskyt psychických problémů u dětí či dospívajících v rodičích vyvolává úzkostnou reakci: „Musím přeci pro své dítě něco udělat, pomoci mu, zachránit ho, vyřešit to.“ Zlobíme se, snažíme se, pláčeme, nabízíme pomoc, trestáme. Ale nic z toho, co umíme,...

PUBLIKACE Cvičení pro lepší

PUBLIKACE Cvičení pro lepší

Pohyb je klíčovým prvkem pro všechny funkce mozku, včetně paměti, emocí, ale i učení. Díky pohybu se vyvíjí řízení na vyšších úrovních centrální nervové soustavy, dochází k tvorbě neurálních spojení mezi senzorickou a motorickou kůrou mozku. A motorická kůra má...