Program AUTIS
Datum: 16. 6. 2022

Program AUTIS je určen takřka každému klientovi s potížemi v oblasti smyslového zpracování, u dětí s PAS, ADHD, ADD, ale i hyperaktivní a další. Program jedinečným způsobem kombinuje speciální upravenou hudbu, pohyb a jazyk a vychází ze zkušeností s naším unikátním programem M.A.C. Integrated. Více zde.

Další články

ARTETERAPIE

ARTETERAPIE

Arteterapie je léčebná metoda, využívající výtvarné techniky. Terapeut pracuje v úzké spolupráci s ošetřujícím lékařem, speciálním pedagogem či psychiatrem. Léčebný proces působí blahodárně u velké řady psychických, psychosomatických a podpůrně i u některých tělesných...

MUZIKOTERAPIE

MUZIKOTERAPIE

Cílem muzikoterapie není výuka hudebních znalostí a dovedností – hudba je využívána spíše jako prostředek práce na sobě samém. Není proto zapotřebí žádných předchozích zkušeností s hrou na hudební nástroje ani znalostí hudební teorie. Náplň hodin muzikoterapie vychází...