Podpořte rozšíření úhrad ergoterapie ze zdravotního pojištění
Datum: 20. 6. 2022
Na stole VZP ČR nyní znovu leží naše žádost o uzavření smlouvy a možnosti poskytovat ergoterapii hrazenou ze zdravotního pojištění.
Ačkoli je ergoterapie ze zákona hrazená zdravotním pojištěním, VZP se této povinnosti stále zdráhá. Opakovaně s námi tato pojišťovna odmítá uzavřít smlouvu (z důvodu dostatečné dostupnosti služby). Z mého pohledu toto vnímám jako výsměch všem rodinám, které kdy v Praze ergoterapii hrazenou VZP pro své děti hledaly.
Velmi proto prosím rodiny, které se svým dítětem potřebují docházet na ergoterapii, jsou pojištěni u VZP a dokázaly by si najít pět minut času:
Napište na info@vzp.cz- stačí věta o tom, že vám ergoterapie hrazená z VZP není dostupná, i když byste jí čerpat potřebovali + vaši identifikaci. Toto je nejvýznamnější krok, ke kterému pojišťovna musí přihlížet. Potřebovali bychom takto shromáždit alespoň několik desítek podnětů. Více ZDE,

Další články

Psychicky rozložený rodič pro dítě není oporou

Psychicky rozložený rodič pro dítě není oporou

Náhlý výskyt psychických problémů u dětí či dospívajících v rodičích vyvolává úzkostnou reakci: „Musím přeci pro své dítě něco udělat, pomoci mu, zachránit ho, vyřešit to.“ Zlobíme se, snažíme se, pláčeme, nabízíme pomoc, trestáme. Ale nic z toho, co umíme,...

PUBLIKACE Cvičení pro lepší

PUBLIKACE Cvičení pro lepší

Pohyb je klíčovým prvkem pro všechny funkce mozku, včetně paměti, emocí, ale i učení. Díky pohybu se vyvíjí řízení na vyšších úrovních centrální nervové soustavy, dochází k tvorbě neurálních spojení mezi senzorickou a motorickou kůrou mozku. A motorická kůra má...