Podpořte rozšíření úhrad ergoterapie ze zdravotního pojištění
Datum: 20. 6. 2022
Na stole VZP ČR nyní znovu leží naše žádost o uzavření smlouvy a možnosti poskytovat ergoterapii hrazenou ze zdravotního pojištění.
Ačkoli je ergoterapie ze zákona hrazená zdravotním pojištěním, VZP se této povinnosti stále zdráhá. Opakovaně s námi tato pojišťovna odmítá uzavřít smlouvu (z důvodu dostatečné dostupnosti služby). Z mého pohledu toto vnímám jako výsměch všem rodinám, které kdy v Praze ergoterapii hrazenou VZP pro své děti hledaly.
Velmi proto prosím rodiny, které se svým dítětem potřebují docházet na ergoterapii, jsou pojištěni u VZP a dokázaly by si najít pět minut času:
Napište na info@vzp.cz- stačí věta o tom, že vám ergoterapie hrazená z VZP není dostupná, i když byste jí čerpat potřebovali + vaši identifikaci. Toto je nejvýznamnější krok, ke kterému pojišťovna musí přihlížet. Potřebovali bychom takto shromáždit alespoň několik desítek podnětů. Více ZDE,

Další články

Krizový plán žáka s PAS na ZŠ

Krizový plán žáka s PAS na ZŠ

Chcete se orientovat v jednotlivých pojmech? Získat metodické a praktické informace? Seznámit se s krizovým plánem u žáka s PAS, umět vytvořit krizový plán dle individuálních potřeb dítěte? Účastníci zapojení do webináře budou seznámeni se stručnou charakteristickou...

Spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga

Spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga

Webinář je zaměřený na problematiku práce asistenta pedagoga a naplňování podpůrných opatření ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem je poskytnout pedagogům základních škol, asistentům pedagogů, vedoucím pracovníkům, případně dalším...

Efektivní nastavení podpůrných opatření u žáků se SVP

Efektivní nastavení podpůrných opatření u žáků se SVP

Před začátkem nového školního roku je zapotřebí vyhodnotit a správně nastavit podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nejen personálního charakteru, ale také předměty speciálně pedagogické péče, zpracování IVP a zajištění financování. Jak to...